Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження першого заступника
голови райдержадміністрації
21.06.2023 № 124
 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1.Економіка, промисловість та енергетика

1.1 Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).
1.2    Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту товарів оборонного призначення підприємств району.
1.3    Технічні завдання на використання науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку HOУ-XAУ i не становить державної таємниці.
1.4    Збірники основних техніко-економічних показників (TEП) промислових підприємств у розрізі галузей в цілому щодо району.
1.5    Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння i військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.
1.6    Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформацією про клієнтів.
1.7    Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по ïx патентуванню в Україні та за кордоном.
1.8    Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково- дослідних i дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.
1.9    Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання i фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

2.Житлово-комунальне господарство

2.1 Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи ïx охорони у містах з населенням понад 10 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.2 Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
2.3 Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих a6o підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

3.Будівництво та архітектура

3.1 Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:
    а) 1:50000 i крупніше в будь-якій системі координат, крім державної.
3.2 Топографічні, цифрові карти, фотоплани i фотокарти масштабів
1:10000 - 1: 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УCK - 2000 a6o в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів i різних заходів господарського та оборонного значення.

4.Земельні відносини

4.1 Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

5.Охорона державної таємниці

5.1 Відомості про планування (річний план), організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації  охорони державної таємниці, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці, а також відомостей, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно- секретної діяльності.
5.2 Відомості, що розкривають зміст річного звіту, актів перевірки стану охорони державної таємниці та приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації у режимно-секретному органі.
5.3 Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та журналах обліку секретного діловодства.
5.4 Відомості, що розкривають зміст актів перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації, перегляду грифів секретності та їх знищення.
5.6 Зведені відомості про перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
5.7 Відомості, що розкривають зміст розпорядження про надання i скасування допуску та надання доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
5.8 Сукупні дані про особу, надання допуску та доступу до державної таємниці, що містяться в обліковій картці громадянина, а також картці результатів перевірки громадянина у зв’язку з таким допуском i вмотивованого запиту до органу СБУ про його надання.
5.9 Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, заходи із запровадження пропускного режиму на об’єктах з особливим режимом діяльності (ПУ, 3ПУ) та внутрішньооб’єктового режиму конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.
5.10 Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації та інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.
5.11  Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду, надзвичайного стану aбo у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

6.Оборонна та мобілізаційна робота

6.1  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій всіх  форм власності, що не містять інформації, віднесеної до  Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674 щодо:
створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ i організацій району;
виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;
виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально- транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;
забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;
надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;
виробництва найважливішої цивільної промислової продукції області в особливий період;
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях області, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
потреби сільського господарства області в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
6.2 Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.
6.3 Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.
6.4 Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ i організацій області, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
6.5 Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ i організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
6.6 Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
6.7 Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період, що стосується районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
6.8 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій району.
6.9 Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій області щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
6.10 Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління i зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій району на режим роботи в умовах особливого часу.
6.11 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.
6.12 Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ i організацій району.
6.13 Відомості про виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про військово-транспортний обов’язок» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405 «Про внесення змін до Положення про військово-транспортний обов’язок»).
6.14 Відомості про проведення заходів мобілізації людських та транспортних ресурсів на території Харківського району.
6.15 Відомості про підприємства, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
6.16 Відомості про організацію чергування керівного складу районної державної адміністрації на пунктах управління в особливий період та у мирний час, в умовах надзвичайного стану, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

7.Цивільний захист

7.1 Витяг зі Зведеного загальнодержавного переліку суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту у Харківському районі.
7.2 План реагування на надзвичайні ситуації в особливий період.
7.3 План евакуації населення Харківського району в особливий період.
7.4 Перелік важливих об’єктів і комунікацій, які підлягають охороні та обороні в особливий період.
7.5 Пакети з сигналами управління з питань цивільного захисту населення і територій Харківського району в особливий період.

8.Соціальний захист населення

8.1 Персональні дані:
- осіб з інвалідністю;
- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- прийомних сімей;
- дитячих будинків сімейного типу;
- малозабезпечених громадян;
- учасників АТО;
- ветеранів війни та праці;
- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- Захисників та Захисниць України;
- громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- багатодітних родин;
- осіб, які звернулись із заявою на проходження альтернативної (невійськової) служби;
- дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до державних підприємств;
- внутрішньо переміщених осіб;
- осіб для надання допомоги по вагітності та пологах;
- осіб на отримання допомоги «Пакунок малюка»;
- осіб на отримання допомоги «Муніципальна няня»;
- осіб на отримання допомоги при усиновленні;
- осіб на отримання допомоги на опіку чи піклування;
- осіб на отримання допомоги на догляд за психічно хворим;
- осіб на отримання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

8.2 Відомості з питань захисту прав дітей:
- персональні дані дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- збереження права осіб на таємницю усиновлення, яка включає у себе:
- право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину;
- право на таємницю факту пошуку дитини для усиновлення;
- право на таємницю подання заяви про усиновлення та її розгляду;
- право на таємницю змісту рішення суду про усиновлення;
- право дитини, яка усиновлена, на таємницю самого факту усиновлення, в тому числі і від самої себе;
- право дитини на одержання інформації про факт її усиновлення за умови досягнення останньою 14-річного віку;
- право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена;
- право на приховання факту усиновлення від інших осіб з метою захисту інтересів усиновленого та членів його сім’ї.

9.Кадрові питання

9.1 Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані, які працюють в райдержадміністрації.
9.2 Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації.
9.3 Особові справи працівників.
9.4 Трудові книжки працівників.
9.5 Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх телефонів.

10.З питань технічного захисту інформації

10.1 Відомості про паролі доступу до інформаційних ресурсів.

11.Інше

11.1 Розпорядження, накази, доручення керівництва  районної державної адміністрації на виконання документів, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".
11.2 Відомості, що зберігаються на матеріальних носіях інформації, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".
11.3 Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції, доповідних записках, рекомендаціях, протоколах тощо, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій районної державної адміністрації, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
11.4 Документи райдержадміністрації, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій, у тому числі міжнародних організацій, іноземних партнерів.


Керівник апарату райдержадміністрації                                                            Марина ЄРОХІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора