Сьогодні 25.02.2018 На головну       Форум       Мапа сайту       Допомога  
Навігація
Опитування

Чи довіряєте Ви владі?

 Повністю довіряю
 Скоріше довіряю
 Скоріше не довіряю
 Повністю не довіряю
 Важко відповісти
Пошук

Перелік документів

 

Завантажити перелік необхідних документів.

 

 

  ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Харківській районній державній адміністрації

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при ХРДА просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.  Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС

(Додаток 1).

2.  До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські об'єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

3.  Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.

 

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати

за т. 777 21 12

 Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Харківській райдержадміністрації

 

Примітка: Документи приймаються до 29 червня 2016 р. включно з 8.30 до 16.30 год. (крім вихідних та святкових днів).

 

 

 

Додаток 1. Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 № ___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Харківській райдержадміністрації

 Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 01 серпня 2016 року візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при Харківській районній державній адміністрації.

повна назва ІГС___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.                      Рішення прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (Додаток 2);

2.                      Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (Додаток 3);

3.                      Копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку (Додаток 4);

4.                      Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди на обробку ним представника на обробку його персональних даних (Додаток 5);

5.                      Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності) (Додаток 6) ;

6.                      Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (Додаток 7).

 (повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 Підпис                      Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

 

Додаток 2. Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

ВИТЯГ  №___

з протоколу №_____ від ___  __________201_р.

засідання ________________________________________________

                        (назва уповноваженого органу інституту громадянського суспільства)

___________________________________________________________

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС)

 

місто                                                   «___» ____________ 201_ року             

Всього за списком членів ІГС - ______ осіб.

Присутні члени ІГС згідно з Реєстром у кількості ________ осіб.

На засіданні ___________________ ІГС присутні її члени. _____________ є повноважними для прийняття рішень згідно статутної діяльності. Кворум для прийняття рішень є.

Перед початком засідання _____________________ запропоновано обрати голову засідання та секретаря, доручити їм скласти і підписати протокол. Запропоновано обрати голову засідання та секретаря. Головою засідання запропоновано обрати _______________________, а секретарем ________________________. Доручити їм скласти та підписати протокол зборів.

Вирішили: Обрати головою засідання - ____________________________, секретарем - __________________________________.

Голосували: «За» - одноголосно.

Порядок денний:

1.                     Про делегування для участі в установчих зборах представника ІГС, який одночасно є кандидатом на обрання до громадської ради при Харківській районній державній адміністрації.

 Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах представника ІГС - _________________________________________________________________, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Харківській районній державній адміністрації представника.

2. Зобов'язати _____________________________________ в разі обрання його до складу громадської ради при Харківській районній державній адміністрації виконувати обов'язки члена громадської ради відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, а також суворо дотримуватися Положення та Регламенту громадської ради, норм етики і моралі.

Голосували. Одноголосно.

Голова засідання     _________________     ___________________

Секретар    _________________     ___________________

 

 

Додаток 3.  Приклад біографічної довідки

Просимо надати додатково в електронному вигляді на адресу: vnutripolit@khrda.gov.ua 

(в темі листа вказати – «Установчі збори для формування складу Громадської ради»).

 

 Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання громадської ради

 

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

 

Працює

 

Голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя»

 

Громадянство

 

громадянка України

 

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

 

Місце народження

 

Україна, м. Кіровоград

 

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

 

Володіння мовами

 

українська російська, англійська

 

Нагороди, почесні звання

 

не має

 

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Кіровоградської міської ради, з 11.2010 р.

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

 

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград

 

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

 

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград

 

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

 

 02.1999 до т.ч.

 

голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя».


Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Кіровоградської міської організації «ДЕНЬ»

Особисті досягнення голова громадської ради при Кіровоградському МВК

Контактна інформація м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail: budesh@ya.net

Можливий напрямок роботи у громадській раді комісія з питань регуляторної політики.

Додаток 4.  Копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

 

ВИТЯГ

із статуту (положення) інституту громадянського суспільства

_________________________________________________________________

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС)

щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ -------------------------

 

 

 

 

 

 

«____» ____________ 201_р.

 

Уповноважена особа керівного органу

інституту громадянського суспільства     _____________   ______________

 

 


 

 

 

 

Додаток 4. 


 

 

Додаток 5 Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди на обробку ним представника на обробку його персональних даних

 

ІНФОРМАЦІЯ

 про отримання інститутом громадянського суспільства

____________________________________________________________,

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС)

як володільця бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних

 

    Інформую, що:

1)                ІГС ________________________________  є володільцем бази персональних даних своїх членів, відповідно до чинного законодавства України.

2)                ІГС _______________________________ отримала згоду делегованого представника _______________________________________

             П.І.Б.

на обробку його персональних даних.

 

«____» ____________ 201__р.

 

Уповноважена особа керівного органу

інституту громадянського суспільства    _____________   _____________

                                                                      підпис                         П.І.Б.

 

 

 


Додаток 6. ІНФОРМАЦІЯ

 результати діяльності інституту громадянського суспільства

____________________________________________________________

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС)

 

 

Інформую про результати діяльності ІГС _______________________________ протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності), а саме:

 

п/п

Відомості

про

результати діяльності

Зміст

1        

Проведені заходи

 

2        

Реалізовані проекти

 

3        

Виконані програми

 

4        

Друковані видання

 

5        

Подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості

 

6        

Тощо

(за потребою)

 

 

«____» ____________ 201_ р.

 

Уповноважена особа керівного органу

інституту громадянського суспільства  _____________   _______________

 

Просимо надати додатково в електронному вигляді на адресу: vnutripolit@khrda.gov.ua (в темі листа вказати – «Установчі збори для формування громадської ради»).

 


 Додаток 7.

 

ВІДОМОСТІ

 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону

____________________________________________________________

(назва інституту громадянського суспільства, надалі ІГС)

 

 

 

 

п/п

 

Відомості

 

про ІГС

 

Зміст

1        

Місцезнаходження

 

2        

Адреса електронної пошти

 

3        

Номер контактного телефону

 

4        

Інше

(за потребою)

 

 

«____» ____________ 201_р.

 

 

Уповноважена особа керівного органу

інституту громадянського суспільства _____________   _______________

 

Анонси подій
 
 
Інформери
 
  На головну | Мапа сайту | Написати листа  
  61034, м. Харків, Комсомольське шосе, 52, телефон 777-21-21