Сьогодні 23.02.2018 На головну       Форум       Мапа сайту       Допомога  
Навігація
Опитування

Чи довіряєте Ви владі?

 Повністю довіряю
 Скоріше довіряю
 Скоріше не довіряю
 Повністю не довіряю
 Важко відповісти
Пошук

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Харківської
районної  державної адміністрації
02.04.2012  № 604 зареєстровано в Харківському
районному управлінні юстиції Харківської області
26.04.2012 №1/116


ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є
Харківська районна державна адміністрація

 

І. Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківська районна державна адміністрація (далі – Харківська райдержадміністрація).
 
1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є Харківська райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Харківською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Харківської райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідно до їх повноважень.
 
1.3. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються до сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату Харківської  райдержадміністрації (далі – сектор) в усній або письмовій формі (поштою, по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.
 
1.4. Запити на інформацію, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
1.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати відповідну форму, яку можна отримати в секторі  та на офіційному веб-сайті Харківської райдержадміністрації.
 
1.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 
1.7. Сектор розглядає запити на інформацію, які адресовані голові Харківської райдержадміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату Харківської райдержадміністрації та Харківській райдержадміністрації в цілому, без зазначення конкретного адресата.
Запити на інформацію, що надійшли до структурних підрозділів Харківської райдержадміністрації, розглядаються відповідними структурними підрозділами та передаються до сектору разом з вичерпною інформацією стосовно порушених у запиті питань.
 
1.8. Запити на інформацію приймаються у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Перерва з 12:00 по 12.45.
 
1.9. У випадку, якщо запит на інформацію містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу апарату Харківської райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
 
1.10. У разі, якщо запит  на інформацію поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що повідомляється запитувач.
 
ІІ. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі
 
2.1. Запити, які надані особисто запитувачем, складаються у довільній формі відповідно до пунктів 1.4. – 1.5. цього  Порядку.
 
2.2. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору із зазначенням у запиті свого прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 
2.3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту на інформацію проставляється дата надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 
2.4. Отриманий запит на інформацію реєструється у відповідному журналі.
 
2.5. Після реєстрації запиту на інформацію здійснюються попередній розгляд та накладення відповідної резолюції головою  Харківської райдержадміністрації.
За резолюцією голови Харківської райдержадміністрації сектор передає копію запиту на інформацію виконавцю, зазначеному в резолюції.
 
2.6. Виконавець, який отримав копію запиту на інформацію, здійснює його подальший розгляд,  та готує проект відповіді щодо питань, порушених у запиті  на інформацію за підписом голови Харківської райдержадміністрації, першого заступника голови, заступників голови Харківської райдержадміністрації, керівника апарату Харківської райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
 
2.7. Проект відповіді подається на підпис у двох примірниках. У разі необхідності до проекту відповіді додаються копії документів, які зазначені у запиті на інформацію.
 
2.8. У разі, якщо запит на інформацію стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів Харківської райдержадміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції.
 
2.9. Після підписання відповідь реєструється у секторі та направляється  запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.
 
2.10. При наданні відповіді  електронною поштою, лист після підписання та реєстрації сканується та надсилається запитувачу з відповідними додатками.
 
ІІІ. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою
 
3.1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву Харківської райдержадміністрації або Харківській райдержадміністрації в цілому, які надійшли до загального відділу апарату Харківської райдержадміністрації  передаються протягом 1 години до сектору та розглядаються відповідно до пунктів 2.4. – 2.10. цього Порядку.
 
3.2. У разі, якщо письмовий запит на інформацію надійшов до структурного підрозділу Харківської райдержадміністрації, структурний підрозділ Харківської райдержадміністрації забезпечує його реєстрацію та терміновий розгляд, готує вичерпну інформацію запитувачу. Копію запиту на інформацію разом з вичерпною інформацією стосовно порушених у запиті питань передає до сектору.
 
3.3. Запит на інформацію, що надійшов факсом розглядається відповідно до пунктів 2.4. – 2.10. цього Порядку.
 
3.4. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу Харківської райдержадміністрації, роздруковується на паперовий носій та розглядається відповідно до пунктів 2.5. – 2.10. цього Порядку.
 
ІV. Розгляд запитів на інформацію, отриманих по телефону
 
4.1. Запит на інформацію, що прийнятий сектором по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється  працівниками сектору на відповідному бланку Форми запиту на інформацію, затвердженим розпорядженням голови Харківської райдержадміністрації, з обов’язковим визначенням способу надання відповіді запитувачу.
 
4.2. Працівник, який прийняв запит на інформацію, ставить свій підпис у Формі запиту на інформацію. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.5. - 2.9. цього Порядку.
 
4.3. При зверненні із запитом на  інформацію за телефоном до структурних підрозділів запитувача переадресовують за телефоном сектору.
 
V. Терміни розгляду запитів на інформацію
 
5.1. Надання відповіді на запит на інформацію забезпечується не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.
 
5.2. У випадку надходження запиту на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, працівники сектору перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем  запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі якщо терміновість запиту є необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
5.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищують 5 робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 
5.4. У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувач в термін, який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.
 
5.5. При надходженні до Харківської райдержадміністрації запиту на інформацію, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, розгляд такого запиту здійснюється в два етапи.
На першому етапі готується лист з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду запиту на інформацію, про що  повідомляється запитувач.
На другому етапі розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.6. – 2.10. цього Порядку.
 
VІ. Відмова у наданні відповіді на запити на інформацію
 
6.1. Харківська райдержадміністрація має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:
Харківська райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або входить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого розпорядженням голови Харківської райдержадміністрації;
не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
особа, яка подала запит на інформацію не оплатила фактичні витрати на копіювання або друк, передбачених частиною 2 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
6.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов’язковому порядку має бути зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
дату відмови;
мотивовану підставу відмови ;
порядок оскарження відмови;
підпис.
 
VІІ. Пересилання інформаційного запиту на інформацію за належністю
 
7.1. У разі, коли Харківська райдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит  на інформацію перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж 5 робочих днів з дня надходження запиту.
 
7.2. У разі, якщо запит на інформацію, який надійшов до Харківської райдержадміністрації, не містить ознак запиту на інформацію, передається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату Харківської райдержадміністрації з обов’язковим інформуванням запитувача, що його запит буде розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 
VІІІ. Контроль за виконанням запитів на інформацію
 
8.1. Працівники сектору  за допомогою відповідних журналів реєстрації здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовкою відповідних інформацій структурними підрозділами Харківської райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю, як нагадування виконавцям (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту на інформацію.
 
8.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділом Харківської райдержадміністрації інформації з питань, порушених у запиті на інформацію, протягом одного робочого дня завідувач сектору готує відповідну доповідну записку та інформує керівника апарату Харківської райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.
 
ІХ. Звітність про кількість запитів на інформацію
 
9.1. Структурні підрозділи Харківської райдержадміністрації  забезпечують надання до сектору щотижневої інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до відповідного структурного підрозділу згідно з додатком 1  (додається).
 
9.2. Сектор забезпечує ведення обліку запитів на інформацію та здійснює щотижневе оприлюднення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Харківської райдержадміністрації згідно з додатком 2 (додається).
 
Х. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації
 
10.1. Рішення, дії чи бездіяльність Харківської райдержадміністрації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.
 
10.2. Запитувач має право оскаржити:
відмову у задоволенні запиту на інформацію;
відстрочку задоволення запиту на інформацію;
ненадання відповіді на запит на інформацію;
надання недостовірної або неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації;
невиконання Харківською райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
інші рішення, дії чи бездіяльність Харківської райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Харківської райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 
Перший заступник голови

Харківської райдержадміністрації                         В. С. Терещенко

Анонси подій
 
 
Інформери
 
  На головну | Мапа сайту | Написати листа  
  61034, м. Харків, Комсомольське шосе, 52, телефон 777-21-21