Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність Харківської районної державної адміністрації як розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.
 Запитувач має право оскаржити: 
 відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 ненадання відповіді на запит на інформацію;
 надання недостовірної або неповної інформації;
 несвоєчасне надання інформації;
 невиконання розпорядником інформації обов'язку оприлюднювати інформацію   відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.