Сегодня 22.01.2018 На главную       Форум       Карта сайта       Помощь  
Навигация
Опросы

Чи довіряєте Ви владі?

 Повністю довіряю
 Скоріше довіряю
 Скоріше не довіряю
 Повністю не довіряю
 Важко відповісти
Поиск

Перелік відомостей що становлять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної  державної адміністрації
від 17.06.2011 № 1393

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

 

1. Економіка, промисловість та енергетика
 
1.1 Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.
1.2 Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).
1.3 Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств області.
1.4 Відомості, які пов'язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.
1.5 Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху.
 
2. Кадрові питання
 
2.1 Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.
2.2 Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).
 
3. Житлово-комунальне господарство
 
3.1 Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.
3.2 Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
3.3 Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.
3.4 Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
3.5 Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.
 
4. Будівництво та архітектура
 
4.1 Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:
а) 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;
б) 1:100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.
4.2 Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1: 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
4.3 Плани міст масштабу 1:10000 - 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
4.4 Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти ділянок рік масштабів 1: 25000, 1:50000.
4.5 Відомості за сукупністю всіх показників про точні, значення елементів орієнтування систем координат УСК - 2000 і СК - 42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
4.6 Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.
4.7 Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км 2. 333333прпорап
 
5. Соціальний захист населення
 
5.1 Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.
5.2 Персональні дані про одержувачів субсидій.
5.3 Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

6. Цивільна оборона
 
6.1 Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.
6.2 Перелік об'єктів, що належать до категорії ЦО.
6.3 Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району.
6.4 Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.
6.5 Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.
6.6 Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, містах, селищах і сільській місцевості району.
6.7 Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в району.
6.8 Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.
6.9 Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні НС природного і техногенного характеру в області.
6.10 Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.
6.11 Зведені відомості про хімічно небезпечні об'єкти господарської діяльності І-Ш ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).
6.12 Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об'єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.
6.13 Документи зі зв'язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.
6.14 Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.
 
7. Охорона здоров'я
 
7.1 Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів.
 
8. Релігія
 
8.1 Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій у так званих «гарячих населених пунктах» і стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.
8.2 Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.
8.3 Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.
8.4 Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.
 
9. Зв'язок
 
9.1 Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.
9.2 Відомості про об'єкти, засоби спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.
 
10. Технічний захист інформації
 
10.1 Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.
10.2 Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.
10.3 Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
10.4 Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення.
10.5 Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації і мають принципове значення для його нових розробок.
10.6 Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.
10.7 Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб'єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об'єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.
10.8 Відомості про діючі в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.
10.9 Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.
 
11. Охорона державної таємниці
 
11.1 Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.
11.2 Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.
11.3 Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.
11.4 Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
11.5 Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
11.6. Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.
11.7 Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
11.8 Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.
11.9 Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
 
12. Оборонна та мобілізаційна робота
 
12.1 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:
 
- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району;
- виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
- виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;
- виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
- виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
- мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;
- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
- показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;
- підготовки фахівців у закладах освіти області на особливий період;
- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;
- виробництва найважливішої цивільної промислової продукції району в особливий період;
- номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях району, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
- капітального будівництва в особливий період;
- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;
- потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
12.2 Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.
12.3 Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки району.
12.4 Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
12.5 Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
12.6 Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців районної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань мобілізаційної підготовки.
12.7 Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
12.8 Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.
12.9 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.
12.10 Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
12.11 Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.
12.12 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.
12.13 Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.
12.14 Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.
 
13. Міжнародна діяльність
 
13.1 Відомості про показники зовнішньоекономічної діяльності та експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу, що не становлять державну таємницю.
13.2 Відомості щодо організації та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
 
14. Земельні відносини
 
14.1 Матеріали інвентаризації земель, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок)
 
 
15. Безпека і охорона правопорядку
 
15.1 Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
15.2 Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.
 
16. Архівна справа
 
16.1 Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатура справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».
 
17. Інше
 
17.1 Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації             О. П. Гацько
 

 

 

Анонсы событий
 
 
Информеры
 
  На главную | Карта сайта | Написать письмо  
  61034, г. Харьков, Комсомольское шоссе, 52, телефон 777-21-21